Odporúčania pre cvičenie

Odporúčania nielen pre účastníkov kurzu jogy pre začiatočníkov:

1. Na cvičenie nos pohodlné voľné oblečenie a ak môžeš, cvič na boso, alebo si daj ponožky, v ktorých sa Ti nebude šmýkať na cvičebnej podložke.
2. Cvič minimálne 1,5 až 2 hodiny po jedle.
3. Maj vypnuté hlasné zvonenie na mobile.
4. Z hygienického hľadiska je vhodné si so sebou nosiť bavlnenú prikrývku alebo uterák na karimatku.
5. V miestnosti na cvičenie sa nevedú hlasné rozhovory, voľný čas je možné využiť na vnútorné stíšenie.
6. Hodina jogy sa začína vnútorným stíšením, sledovaním dychu a krátkou meditáciou, po ktorej nasledujú zahrievacie cvičenia, hlavné ásany a hodina sa končí relaxáciou.
7. Počas hodiny sa pokojne pýtaj na detaily cvičenia, prípadne požiadaj o vysvetlenia alebo pomoc.
8. Vždy počúvaj, čo ti hovorí vlastné telo a neprekračuj prah bolestivosti pri cvičení.
9. Buď vnímavý k sebe, sleduj svoj dych a uvedomuj si svoje pocity.

Ľudka Oreská