Hatha joga


hatha_joga 2023

Hatha joga s Ľudkou

ludka

Dovoľte mi krátko sa predstaviť. Volám sa Ľudmila Oreská a som okrem svojho civilného povolania aj certifikovaná učiteľka jogy.

Hodiny jogy v Malackách vediem od roku 1989 v rámci cvičení organizovaných TJ Strojár Malacky a teraz Centrom Asana.

Joge som sa začala venovať po skončení vysokoškolského štúdia v rámci kurzov organizovaných Spoločnosťou priateľov jogy v Košiciach. Pôsobili tam a stále aj pôsobia úžasní ľudia, učitelia a propagátori jogy – Gejza Timčák, Janka Jablonská a Peťo Mišík. Oni a Anitka Sasváriová boli moji prví učitelia jogy, ktorí formovali môj vzťah k cvičeniu jogy a k joge ako takej. Za ich vedenie, usmerňovanie a prístup som im nesmierne vďačná.

Pod ich vplyvom som si ďalej prehlbovala svoje vedomosti. Rozhodla som sa absolvovať vzdelávanie pre učiteľov jogy a získala som certifikát učiteľa 3. stupňa. Tento program je akreditovaný EUY a tiež aj na MŠVaŠ SR a je organizovaný Slovenskou asociáciou jogy.

Venujem sa hatha joge, ktorú tiež vyučujem na svojich hodinách. Hatha joga je základným systémom jogy, ktorého súčasťou sú okrem iného ásany (základné pozície), pranajáma (dychové cvičenia) a koncentračné a meditačné techniky. Tento systém ponúka aj nenáročné a jednoduché cvičenia, ktoré sú obľúbené predovšetkým pre svoje terapeutické a relaxačné účinky.

Od roku 2011 praktikujem aj Átma krija jogu, ktorá patrí k intenzívnym duchovným transformačným technikám odovzdaných prostredníctvom Swamiho Vishwanandu. V rámci svojich aktivít organizujem v Malackách od roku 2010 aj tzv. Óm Healing, čo je tisíce rokov stará skupinová technika liečenia pomocou vibrácie Óm, ktorá je jednou z techník Átma krija jogy. Óm Healing pomáha priniesť svetlo a harmóniu všetkým zúčastneným a zároveň tiež priestoru, v ktorom sa koná.

Čomu sa budeme na hodinách jogy venovať:

– prípravným cvičeniam,
– základným ásanam (jogovým polohám),
– dychovým cvičeniam a technikám,
– koncentračným technikám,
– relaxačným technikám

a predovšetkým každý z Vás, kto sa zúčastní cvičenia, získa priestor a čas pre seba, aby sa mohol zoznámiť so svojim telom, svojimi pocitmi a naučiť sa precítiť harmóniu a pokoj vo svojom tele, svojej mysli…

Teším sa na každého z Vás a na vytváranie harmonickej a zároveň podnetnej atmosféry v rámci spoločných hodín jogy.