Ajurvéda

Nakoľko jogové cvičenia a aj ponúkané výrobky majú základ v ajurvéde, rada by som Vám ju trochu priblížila. Čo je ajurvéda?

Je to systém liečenia, ktorý sa vyvinul v Indii približne pred 5000 rokmi. Často ju nazývajú matkou všetkých liečebných spôsobov. Je to veda o živote – liečebný systém, ktorý nám pomôže dosiahnuť dlhovekosť pomocou poznania životných cyklov v prírode a harmónie so sebou samým a so svojím okolím.

Ajurvéda je veda o živote, o umení dlhovekosti. Ajurvéda nie je samostatná veda. Jej súčasťou je jóga a tantra a spolu tvoria jeden celok. Ajurvéda sa venuje základným princípom fyzickej úrovne života a koncentruje sa na vytváranie správneho vzťahu s telom, mysľou a duchom. Jóga sa zase zameriava na ovládanie tela a mysle, čím ich uvádza do harmónie s duchom. A konečne tantra využíva myseľ na nájdenie rovnováhy medzi potrebami tela a ducha.

Každý človek je úplne jedinečný, plný osobitných zvláštností a znakov, je jedinečným výtvorom Matky prírody a tvorivej vesmírnej energie. Zdravý je teda ten, kto pevne spočíva vo svojom ja! Vnútorná sila, ktorá mi neustále pripomína, že ja som ja, sa v sanskrte nazýva ahamkára (tvorca ja). Pretože každý z nás je telom, mysľou i duchom, máme každý svoje telesné, duševné a duchovné ja.

Ajurvéda má zmysel pre tých, ktorí prostredníctvom harmónie v sebe samom chcú fungovať ako harmonizujúce sily vesmírneho poriadku.

Nemoc vzniká, pokiaľ je narušená naša ahamkára, teda naše ja a vznikne v tele nerovnováha či už na úrovní fyzickej, mentálnej alebo duchovnej.

Prepojenie vnútorných a vonkajších síl vysvetľuje náuka o piatich živloch.

Zem – tuhý stav hmoty, ktorého charakteristickým príznakom je stálosť, tvrdosť a pevnosť. Zem je ustálená látka.

Voda – tekutý stav hmoty, ktorého charakteristickým znakom je prúdenie. Voda je látkou bez stability.

Oheň – sila, ktorá dokáže premeniť látku z tuhého stavu do tekutého a následne do plynného alebo naopak, čím môže meniť relatívne skupenstvo látky. Oheň je vlastne forma bez látky, jeho charakteristickým znakom je transformácia.

Vzduch – plynný stav hmoty, jeho charakteristickým znakom je pohyblivosť, či dynamika. Vzduch predstavuje existenciu bez tvaru.

Priestor – pole, z ktorého všetko vychádza a do ktorého sa všetko vracia, priestor, v ktorom sa odohrávajú udalosti. Nemá žiadnu fyzickú existenciu, existuje iba ako vzdialenosť, ktorá rozdeľuje hmotu.

Uvedených päť živlov kondenzuje do troch dóš: váta, pitta a kapha. Váta vo svojom účinku predstavuje vzduch, pitta oheň a kapha vodu.

Kapha, vodná dóša obsahuje vodný a zemský prvok, elementy, ktoré nie sú veľmi spriaznené – príklad- voda a piesok – kapha núti, aby tieto prvky spolu fungovali – pokiaľ je málo vody, vznikajú napr. žlčníkové alebo obličkové kamene, keď je veľa vody, tak opuchy – kapha musí byť v rovnováhe.

Pitta – vodný a ohnivý prvok, medzi vodou a ohňom je stále interakcia. Všetky ohne v tele sú obsiahnuté vo vode, napr. žalúdočná kyselina – oheň vo vode – pokiaľ preváži oheň, prepáli sa ýctrávenie.

Váta – vzduch a priestor, vzduch sa v tele pohybuje iba vtedy, keď nemá prekážky, má priestor na pohyb a volný priechod – priestor je interný, ale vzduch pohyblivý, pokiaľ je málo priestoru, vietor strhne svojou silou oslabené časti tela (zlomeniny bedrových klbov oslabených osteoporozou), naopak, kombináciou zväčšeného priestoru a malému pohybu vzduchu vzniká stagnácia, nahromadenie vzduchu v tkanivách (zápcha)

Vata                  pitta                 kapha
Suchá               olejnatá           olejnatá
Studená            horúca            studená
Ľahká                ľahká              ťažká
Nepravidelná    intenzívna       stabilná
Pohyblivá          premenlivá      slizká
Suchosť            teplo                ťažkosť

Je dôležité, aby boli jednotlivé dóše v rovnováhe. Keď vznikne nerovnováha, vzniknú zdravotné problémy. K tomu, aby to tak nebolo, prispieva samozrejme správna strava, dodržiavanie určitých princípov, ktoré ajurvéda ponúka.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, dohodnite si konzultáciu, kde sa porozprávame o Vašej životospráve a skúsime vyriešiť Vaše problémy.

Aby ste vedeli, ktoré dóše u Vás prevládajú, môžete si vyplniť Dóša test.

Vyplňte si ho dva krát. Prvýkrát sa pozrite na svoj život, na seba od detstva až po dospelosť. Tak určíme Vaše prakrti, teda s ktorými dóšami sme sa narodili. Berieme to tak preto, aby sme zistili podstatu, napr. fyzické telo. Váta je charakteristická štíhlou postavou, dlhými, tenkými kosťami. V dospelosti, v dôsledku nerovnováhy váty, môže táto osoba pribrať (hlavne na bruchu) a potom na seba pozerá, že má oblejšiu postavu. S ňou sa však nenarodila. Preto je potrebné sa pozrieť na detstvo, mladosť, aby sme vedeli správne určiť našu konštitúciu.

Druhýkrát vyplňte test podľa súčasného stavu. Výsledok testu sa môže odlišovať od toho prvého. To signalizuje určitú nerovnováhu, ktorá sa dá správnym spôsobom vyriešiť.

Dóša test nájdete tu